[Alt-Text]

Rekisteriseloste


 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 13.9.2010

1. Rekisterinpitäjä

Catalina Oy Mechelininkatu 1a 00180 Helsinki Y-tunnus: 2161920-8 p. (09) 6801227 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Teppo Kolehmainen Catalina Oy Mechelininkatu 1a 00180 Helsinki p. (09) 6801227 catalina@catalina.fi

3. Rekisterin nimi

Catalina Oy:n verkkokaupan asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Perustiedot: Nimi, osoite, puhelinumero, sähköpostiosoite

Muut verkkokauppaan ja markkinointiviestintään liittyvä tiedot: Asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana, tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Catalina Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Yhteisöliitännäisten käyttö

Sivustoon integroitujen Facebook- ja Twitter-painikkeiden käyttötiedot lähetetään kyseisille palveluille.