Tunnetko tekstiilimattojen ja tekstiililaattojen turvallisuudesta kertovat merkinnät? 


Mikä on M1-merkintä?

M1 on suomalainen Rakennustietosäätiö RTS:n myöntämä rakennusmateriaalien päästöluokitus. Se esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. Maahantuojat ja valmistajat voivat halutessaan hakea tuotteilleen M1-luokitusta. M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt M1-luokalle asetetut vaatimukset. Luokituksessa asetetaan vaatimuksia ainoastaan materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille. Rakennusmateriaalien päästöluokitus on ensisijaisesti suunniteltu tavanomaisissa asuin- ja työhuoneissa esiintyvien rakennusmateriaalien luokittelua varten. M1 ei ole erityisesti tekstiilimattoja tai -laattoja varten suunniteltu, vaan rinnastaa ne mihin tahansa rakennusmateriaaliin. 


Mikä on GUT-lisenssi?

Euroopan laajuinen GUT-lisenssi myönnetään tiukat ympäristö- ja päästövaatimukset täyttäville tekstiilimatoille ja -laatoille. Lisenssin saaneet tekstiililattiamateriaalit on tutkittu ja sertifioitu VOC-päästöjen ja aistinvaraisten hajujen suhteen puolueettomassa tutkimuslaitoksessa. GUT-merkintä kertoo, että tuote täyttää tiukat kriteerit haitallisten valmistusaineiden, hajujen ja päästöjen suhteen. GUT on kehitetty erityisesti tekstiililattiapäällysteiden testaamista varten, joten se huomioi tämän tuoteryhmän erilaiset päästöt kansallisia sertifiointijärjestelmiä tarkemmin. GUT-testi sisältää 27 erilaista tutkittavaa ominaisuutta, kun taas esimerkiksi M1 vain kuusi. Ainoa M1-testattava ominaisuus, joka puuttuu GUT-testistä, on ammoniakki, koska sitä ei tekstiilimattojen valmistuksessa käytetä. Koska GUT-kriteerit ovat tiukemmat kuin M1:n, kaikki GUT-lisensioidut tekstiilimatot ja mattolaatat täyttävät käytännössä kotimaisen rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen vaatimukset. GUT-lisenssin voimassaolon voi tarkistaa PRODIS-järjestelmän kautta (Product Information System of the European Carpet Industry).

Mikä on CE-merkintä?

CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennustuotteen CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa. CE-merkintä ei vielä takaa sitä, että tuote soveltuu käytettäväksi tiettyyn rakennuskohteeseen, tietyssä maassa. Suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä sekä rakennuskohdetta säätelevät edelleenkin kansalliset viranomaissäädökset, esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelma. Tuotteiden käyttäjien tulee tarkistaa, täyttävätkö tuotteelle CE-merkinnässä ilmoitetut ominaisuuksien arvot ja luokat kansalliset vaatimustasot. 

Kaikilla Catalinan edustamilla julkisiin tiloihin tarkoitetuilla tekstiilimatoilla ja mattolaatoilla on sekä CE-merkintä että GUT-lisenssi. Catalinan edustama Anker on lisäksi hankkinut suurelle osalle tuotteitaan myös kansallisia sisäilmamerkkejä, kuten ranskalaisen Emissions A+ ja suomalaisen M1-merkin sisäilman puhtauden vakuudeksi.Anker on Euroopan johtava kudottujen tekstiilimattojen ja tekstiililaattojen valmistaja. Valitse kudottu tekstiilimateriaali, kun haluat erittäin kestävän ja tyylikkään tekstiililattian. Kudotun tekstiililattian elinkaarikustannus tekee siitä markkinoiden edullisimman ratkaisun, kun kohteelta edellytetään pitkää käyttöikää. Tällaisia ovat tyypillisesti kirjastot, edustus- ja kokoontumistilat, museot, oppilaitokset ja pääkonttorit.